Tekstgrootte
Home > Onderzoek > Onderzoeksplaats > Charismatic and Pentecostal Christianity

Charismatic and Pentecostal Christianity

In samenwerking met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland startte de Vrije Universiteit Amsterdam maart 2017 de onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’. Onder leiding van docent en onderzoeker Miranda Klaver wordt binnen deze onderzoeksplaats onderzoek gedaan naar de religieuze en maatschappelijke betekenis van charismatische vernieuwingsbewegingen in Nederland. Deze onderzoeksplaats is ondergebracht bij de faculteit Religie en Theologie.

Charismatische bewegingen zijn nauw verweven met de opkomst van Pinksterbeweging in de 20e eeuw en horen tot de snelst groeiende stroming binnen het wereldwijde christendom. Kenmerkend is de specifieke aandacht voor de Heilige Geest en de daarbij horende gaven, inclusief opvallende gaven als genezing, klanktaal en profetie. Met haar wortels in evangelische opwekkingsbewegingen is de invloed van deze stroming onder andere zichtbaar in de opkomst van onafhankelijke kerken, in het karakter van wereldwijde christelijke vernieuwingsbewegingen en in de migrantenkerken in Europa. Miranda Klaver: “Deze bewegingen beïnvloeden zowel de protestantse als de rooms-katholieke tradities in Nederland. Want hoewel veel kerken leeglopen is er toenemende belangstelling voor charismatische praktijken zoals gebed om genezing. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de populariteit van charismatische conferenties en de verspreiding via nieuwe media. Met deze onderzoeksplaats wil de VU niet alleen de theologische reflectie op deze vernieuwingen, maar vooral de religieuze en sociale consequenties van deze bewegingen bestuderen: zowel voor de christelijke traditie als voor de toekomst en betekenis van religie in Nederland.”

Deze onderzoeksplaats brengt een van de grootste en snelst groeiende christelijke stromingen wereldwijd weer terug op de onderzoeksagenda van de faculteit Religie en Theologie. Het onderzoek van Miranda Klaver is uniek in Nederland en de samenwerking met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de Katholieke Charismatische Vernieuwing, maakt dat zeer verschillende geloofsgemeenschappen zelf ook betrokken zijn bij het onderzoek.
Het onderzoek binnen deze onderzoeksplaats kenmerkt zich door een combinatie van een antropologische benadering met theologische reflectie. Binnen de faculteit Religie en Theologie is dit onderzoek o.a. ondergebracht bij de afdeling Beliefs & Practices en het Herman Bavinck Centrum voor Gereformeerde en Evangelicale Theologie (HBCRET).
Vanuit het Hollenweger Center voor de interdisciplinaire studie van de pinksterbeweging en charismatische bewegingen neemt Miranda Klaver deel aan de European Research Network on Global Pinksterbeweging (GloPent) en zoekt zij actief de samenwerking met gelieerde universiteiten in Heidelberg, Basel, Birmingham en Uppsala.


 

Groot onderzoek naar profetie en profetische praktijken in Christelijk Nederland

De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit start juni 2019 in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor Christenen in Nederland.

De aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende belangstelling voor profetie onder individuele christenen en binnen diverse kerken. Profetie lijkt niet langer een thema dat alleen binnen pinksterkerken en charismatische vernieuwingsbewegingen wordt gethematiseerd.
Over de (theologische) betekenis van profetie en daarmee verbonden praktijken lopen de meningen uiteen. Met dit onderzoek willen dr. Miranda Klaver en dr. Hans van Dijk inventariseren wat er binnen kerken gebeurt, wat voor praktijken zij tegenkomen en hoe er over profetie gedacht wordt in Nederland. Tevens beoogt het onderzoek een theologische reflectie te geven op de gevonden resultaten. Hiertoe is een uitgebreide vragenlijst samengesteld. Deelnemers kunnen digitaal de vragenlijst anoniem invullen en terugzenden naar de samenstellers die deze data verzamelen.

Het onderzoek ‘Profetie in Nederland’ wordt vanuit de Onderzoeksplaats Charismatic and Pentecostal Christianity uitgezet in samenwerking met verschillende Christelijke netwerken en organisaties.

Naar de vragenlijst

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl